Over ons

Onder de naam AchterdebergProducties maakt stichting Achter de Berg theatervoorstellingen. Iedereen heeft verhalen te vertellen, verhalen die onze identiteit vormen, die maken wie we zijn. Deze verhalen vormen het uitgangspunt van de voorstellingen en performances van AchterdebergProducties. Verhalen van mensen met verschillende culturele achtergronden, ouderen, jongeren, heel erg slimme mensen, kinderen, vluchtelingen, mensen met een 'beperking', AchterdebergProducties wil een platform bieden voor deze verhalen. Bovendien hebben alle  voorstellingen een filosofisch karakter. 
 Stichting Achter de Berg streeft naar inclusie: het idee dat iedereen in de samenleving mee doet, mee denkt, mee praat en mee beslist.
De stichting Achter de Berg werkt met de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit

Bestuur

Voorzitter:

Patrick Neumann

Patrick volgde de opleiding tot docent drama aan het NHL Stenden in Leeuwarden. 

Als theatermaker werkte hij o.a. met Maarten van Roozendaal en Esther Scheldwacht. 

Op dit moment is hij werkzaam bij Act Inc. als trainingsacteur, coach en trainer. 

Daarnaast begeleidt en regisseert hij zangeres Roos Blufpand, treedt op met eigen muziek en presenteert events.

Penningmeester:

Wim Bogerd

Wim Bogerd is een ervaren ‘financial’. Al ruim 30 jaar is hij werkzaam in de culturele sector waaronder 26 jaar bij Paradiso, eerst als administrateur, later als hoofd financiën en administratie. Daarnaast was hij zakelijk leider bij Stichting De Châtel sur place. Momenteel is hij werkzaam bij het Tassenmuseum Hendrikje, is hij vrijwilliger bij Cordaan en bij Stichting Tree for Hope, een stichting die de Cambodjaanse allerarmsten probeert te helpen. Verder is hij penningmeester in diverse besturen in de culturele sector.

Bestuurslid:

Emre Varlik

Emre studeert Turkse muziek aan het conservatorium van Rotterdam, na eerst één jaar aan de toneelschool van Rotterdam te hebben gestudeerd. Zijn droom is om theater en muziek te verbinden en om zo nieuwe vormen te vinden. Om anders te luisteren naar muziek en te kijken naar theater.

Bestuurslid:

Yolanda Eys

Yolanda studeerde biologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is momenteel werkzaam als docent biologie bij Koninklijke Visio Amsterdam, speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende jongeren.

Artistiek leider:

Margot Zwiers

Margot is theatermaker. Ze studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In eerste instantie maakte ze theatervoorstellingen met slechtziende en blinde jongeren en jongeren van reguliere middelbare scholen in Amsterdam. Ze deed dit in samenwerking met de Dienst Educatie van Toneelgroep Amsterdam. In 2014 richtte ze Stichting Achter de Berg op. De voorstellingen die ze maakt, bevragen de indeling die we in onze samenleving maken tussen mensen die normaal en niet normaal zijn, de dominante rol die het zicht daarbij speelt en het gebruik van de term 'diversiteit'. Ze is gefascineerd door de plaats die het donker heeft in verschillende samenlevingen. 

Jaarverslagen en Jaarrekeningen

Via de volgende knop zijn de jaarverslagen en jaarrekeningen van de stichting te vinden. 

Documentatie

Via de onderstaande knop zijn alle documenten te vinden, waaronder het laatste projectplan, de jaarrekeningen en jaarverslagen en het C.V. van Margot Zwiers.